top of page
Vyhledat
  • petra

Enuréza = mimovolný únik moči u dětí starších 5 let

U dětí starších 5 let, které se již pomočovat nemají, může docházet k mimovolnému úniku moči. Odborně se tento jev nazývá enuréza.Obecný nástup kontroly moči v dětském věku bývá u zdravých jedinců do cca 3. roku věku, po tomto věku signalizuje pomočení v bdělém stavu zdravotní problém. Schopnost udržení moči během spánku se vyvíjí déle. U jedince po 5. roce věku se předpokládá dozrání reflektorické regulace nočního močení i hormonálního regulačního systému produkce moči.


Nejedná se o zanedbatelnou skupinu pacientů.

Enurézou trpí 15 – 20 procent dětí ve věku pěti let, 5 procent desetiletých a 1 – 2 procenta lidí nad patnáct let.


Ve většině případů není pomočování zapříčiněno psychikou, ale funkční nebo organickou poruchou, jako je například nedostatek vasopresinu (specifického hormonu), zánět či porucha funkce močových cest. Není jednoznačné, jak časté pomočení lze označit za enurézu. V českých lékařských kruzích je za enuretika (osobu trpící enurézou) považován ten, kdo se pomočí častěji než dvakrát za posledních šest měsíců. Někteří se benevolentnější a považují za enuretika osobu, která se pomočí častěji než dvakrát za měsíc.


Noční pomočování u dětí může mít několik příčin:

  • porucha probouzení při plném močovém měchýři,

  • zvýšená noční tvorba moči,

  • snížená kapacita močového měchýře ve spánku,

  • genetická predispozice.

Záměrem léčby je vyloučit závažnější postižení močových cest a vhodně volenou léčbou urychlit odeznívání enurézy. Přestože se i bez léčby řada dětí přestane pomočovat sama, je dobré tento problém zkonzultovat s lékařem.


#inkognito #enuréza #děti #počůrání

77 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše