top of page
Vyhledat
  • Obrázek autorapetra

Pacienty s inkontinencí čekají od prosince 2019 změny. Co je nového?

Aktualizováno: 25. 11. 2020
1. ledna 2019 vstoupila v účinnost novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která upravuje problematiku zdravotnických prostředků, tedy i inkontinenčních pomůcek. Nejvíce změn nastává k 1. prosinci 2019. Pacientů s inkontinencí se dotknou ve třech hlavních oblastech. O jaké změny se jedná?


1. Metodika diagnostiky inkontinence

Stupeň inkontinence je definován množstvím úniku moči (v ml) za určitou dobu. Dříve byla tato doba 4 hodiny. Nově je prodloužena na 24 hodin, množství moči se nemění. Nově jsou tedy jednotlivé stupně inkontinence definovány takto:

  • stupeň inkontinence: nad 50 do 100 ml v průběhu 24 hodin

  • stupeň inkontinence: nad 100 do 200 ml v průběhu 24 hodin

  • stupeň inkontinence: nad 200 ml v průběhu 24 hodin

Díky této změně budou moct do systému vstoupit pacienti i s nižším únikem moči (od 50 ml za 24 hodin, oproti předchozím 50 ml za 4 hodiny). Tato změna je pro pacienty velkým přínosem.


2. Kombinace pomůcek

Ten, kdo používá inkontinenční pomůcky a nechává si je předepisovat od lékaře, ví o rozdělení jednotlivých typů pomůcek (vložky, natahovací kalhoty apod.) do jednotlivých stupňů inkontinence (například vložky pro I. stupeň). Lékař vám dříve nemohl vystavit poukaz na pomůcku, která nespadala formálně do vašeho stupně inkontinence. Takové pomůcky bylo třeba pořídit na vlastní náklady. S novelou zákona toto rozdělení mizí a lékař vám může vystavit poukaz na jakoukoli pomůcku do výše finančního limitu stanoveného stupněm inkontinence.


3. Fixní spoluúčast pro I. a II. stupeň inkontinence

Zdravotní pojišťovna přispívá pacientům s inkontinencí na inkontinenční pomůcky, na které jim lékař předepíše poukaz. Tato částka se s novelou nemění – pro I. stupeň inkontinence zůstává 449,56 Kč, pro II. stupeň inkontinence 900,45 Kč a pro III. stupeň inkontinence 1699,70 Kč. Novinkou je však spoluúčast pro pacienty I. a II. stupně. Z každého balení, které pacientům lékař předepíše, musí tito pacienti zaplatit 15 procent u I. stupně a 5 procent u II. stupně z ceny za balení. Pacienti s diagnostikovaným III. stupněm nemají spoluúčast stanovenou, nic nedoplácejí. Tímto doplatkem v rámci fixní spoluúčasti se ale zvedá finanční limit, do kterého mohou lékaři vystavovat pacientům poukazy. Jaké jsou tedy konečné finanční limity pro jednotlivé stupně inkontinence?


I. stupeň: 529 Kč

Limit pojišťovny je zmíněných 449,65 Kč. Protože je pro I. stupeň zákonem stanovena spoluúčast pacientů 15 %, představuje limit pojišťovny pouze 85 % z celkové částky. Z dopočtu vyplývá, že konečný limit (100 %) je 529 Kč. Maximální 15% spoluúčast pacienta je 79,35 Kč.


II. stupeň: 947,84 Kč

Pojišťovna pacientům s II. stupněm inkontinence přispěje maximálně 900,45 Kč. Protože je pro II. stupeň zákonem stanovena spoluúčast pacientů 5 %, představuje limit pojišťovny pouze 95 % z celkové částky. Stejným dopočtem jako v předchozím případě dojdeme k tomu, že konečný limit (100 %) je 947,84 Kč. Maximální 5% spoluúčast pacienta je tedy 47,39 Kč.


III. stupeň: 1699,70 Kč

Příspěvek pojišťovny pro pacienty s III. stupněm inkontinence je 1699,70 Kč. Protože tito pacienti nemají podle zákona spoluúčast stanovenou, je částka 1699,70 Kč zároveň i částkou finální.


Jak již bylo řečeno, fixní spoluúčastí se zvedá konečný limit. Před tímto opatřením mohl lékař kupříkladu pacientovi s I. stupněm inkontinence vystavit poukazy na pomůcky do 450 Kč. Nyní může vystavit poukaz na pomůcky do výše v součtu 529 Kč. Je tedy teoreticky možné nechat si vystavit poukazy na více balení než dříve.


Vedle tohoto finančního limitu je třeba mít na paměti ještě limit kusový, který se novelou nemění. Lékař vám může měsíčně předepsat balení v součtu o maximálně 150 kusech (pro všechny stupně inkontinence stanoveno stejně). Po dosažení jednoho z limitů není možné v daném období dále vystavovat poukazy.


Pokud byste měli k novinkám v zákoně doplňující dotazy, neváhejte se na nás prosím obrátit.


#inkontinence #diagnostikainkontinence #uhrady #spoluucast #VZP #zdravotnipojisteni #novela48