top of page

ON–LINE AKADEMIE 

Od 1. 1. 2022 došlo ke změně legislativy, která zvýšila kompetence sestrám v ordinaci praktického lékaře v oblasti péče o inkontinentní pacienty. Společně s odbornými partnery jsme pro Vás připravili ucelený cyklus on-line vzdělávání, který postupně v 7 blocích seznámí se všemi aspekty péče.
Děkujeme za spolupráci odborným partnerům.

Snímek obrazovky 2021-10-12 v 8.19.33.png
Snímek obrazovky 2021-10-12 v 9.12.42.png
Snímek obrazovky 2021-09-17 v 6.51.15.png
Snímek obrazovky 2021-12-02 v 16.30.36.png

1

PROČ A JAK SE PŘIHLÁSIT?

Problematika inkontinence je velmi komplexní. Počáteční diagnostiku komplikuje skutečnost, že je ve společnosti toto téma vnímáno stále jako tabu. Nabízíme Vám zkušenosti, ověřené nástroje, nejnovější poznatky a inspiraci pro další studium. Pomůžeme Vám s přesnou diagnostikou, seznámíme s nejběžnějšími profily pacientů a ukážeme optimální řešení. Neopomeneme ani legislativní novinky, problematiku úhrad, inkontinenční pomůcky a jejich kvalitativní parametry, které Vám usnadní výběr vhodné pomůcky. Věnovat se budeme produktovým kombinacím, abyste se vešli do úhradových limitů a respektovali potřeby Vašich pacientů. Seznámíme Vás s tématem elektronického poukazu. Co je potřeba nastavit ve Vaší ordinaci pro hladké spuštění elektronické preskripce? Ukážeme si jak vyplnit elektronický poukaz. KURZ JE ZDARMA.  ZAČÍNÁME 15. 6. 2024.
(POKUD SE CHCETE JEŠTĚ PŘIDAT,
KONTAKTUJTE NÁS NA INFO@INKO-GNITO.CZ)Kurzem Vás provedou odborníci –
MUDr. Lukáš Horčička
Přední urogynekolog, předseda Urogynekologické společnosti Česká republika, předseda Správní rady Incoforum

prof. MUDr. Roman Zachoval, PhD, MBA
Přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, předseda České urologické společnosti ČLS JEP

JUDr. Jakub Král, Ph.D. 
Nezávislý odborník na problematiku farmaceutického práva, který poskytuje komplexní vzdělávání a legislativní analytiku
v oblasti regulace zdravotnických prostředků a léčivých přípravků


Soňa Kratochvílová 
Konzultant podpory kontinence a inkontinenčních pomůcek, zdravotní sestra, lektorka a auditorka, produktová specialistka
společnosti Essity Czech Republic s.r.o.

Lukáš Horčička
foto-král-e1519276765520.jpg
Snímek obrazovky 2021-11-23 v 10.50.17.png
Screenshot 2022-05-12 at 14.36.06.png

2

PODMÍNKY ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU

ON-LINE AKADEMIE je rozdělena do 7 bloků. Každý týden se Vám otevře jeden tematický blok, na který budete potřebovat 30 minut. Studijní blok se skládá z video lekce, kontrolního testu a doplňujících materiálů. Pro získání závěrečného certifikátu je nutné absolvovat všech 7 bloků a vyplnit kontrolní testy v závěru každé lekce na min. 75 procent. Po absolvování ON-LINE AKADEMIE od nás obdržíte certifikát o absolvování, a elektronickou brožuru, která Vám bude spolehlivým pomocníkem v péči o inkontinentní pacienty. 

3

BONUS

Ani po absolvování kurzu nezůstanete na problematiku inkontinence sami. Nabízíme Vám dlouhodobou odbornou podporu a vzdělávání:
– zařazení do interaktivní mapy odborných pracovišť,

– E-mail poradna pro absolventy,
- sdílení legislativních a úhradových novinek,
- možnost opětovného shlédnutí vybraných kapitol on-line akademie,
- komunikační podpora pro pacienty – mikční deník, informační brožura, on-line seminář pro pacienty.


CHCI SE REGISTROVAT DO ON-LINE AKADEMIE.


 

Image by Marissa demuner
bottom of page