top of page

Cyklus webinářů

Cyklus 3 on-line seminářů věnovaný problematice inkontinence nyní můžete shlédnout v plném znění ze záznamu zde.
 

_edited.jpg

1

DEFINICE, PREVALENCE, ORGANIZACE PÉČE

Definice inkontinence a kvalita života. Diagnostika inkontinence (tabuizované téma, stud, neochota sdílet problém). Prevalence v české populaci (muži, ženy a specifika). Příčiny inkontinence, základní  členění, prevence. Schéma organizace péče o inkontinentního pacienta. 
 

2

DIAGNOSTIKA, POSTUPY, KOMUNIKACE

Diagnostika – doporučený postup pro PL. Pomoc při diagnostice – Mikční deník, dotazník kvality života. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře (aktualizované vydání 2020, SPL). Komunikace s pacientem – zahájení rozhovoru na citlivé téma, doporučené otázky pro přesnou diagnostiku.
 

3

PROFIL PACIENTA, POMŮCKY, ÚHRADY

Druhy inkontinenčních pomůcek. Inkontinenční x menstruační pomůcky. Kvalitativní parametry pro orientaci. Profil pacienta – nastavení správného typu, absorpce, a velikosti pomůcky. Legislativní podmínky předepisování ZP (metodika VZP k inkontinenci, úhradové limity ze zákona, kombinace pomůcek). Úhrady ZP, kde hledat aktuální informace.

bottom of page