top of page
Vyhledat
 • Obrázek autorapetra

Jak požádat o příspěvek na péči?


Nárok na příspěvek na péči máte tehdy, pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebujete pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti.  Stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které nejste schopni bez cizí pomoci zvládat. Nárok na příspěvek na péči nemá dítě do jednoho roku.


Nárok na příspěvek na péči máte tehdy, pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebujete pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti.  Stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které nejste schopni bez cizí pomoci zvládat. Nárok na příspěvek na péči nemá dítě do jednoho roku.


Týká se vás to, pokud vám zdravotní stav dlouhodobě neumožňuje se o sebe samostatně postarat. 


Kdy to máte řešit

Kdykoli nastane situace, že vám zdravotní stav neumožňuje se o sebe samostatně postarat.


Co k tomu potřebujete

 • vyplněný formulář Žádost o příspěvek na péči,

 • průkaz totožnosti,

 • rodný list u dětí do 15 let,

 • Oznámení o poskytovateli pomoci,

 • Potvrzení o hospitalizaci 60+ (volitelně – pro klienty pobývající v nemocnici déle než 60 dní).


Pokud už příspěvek na péči pobíráte a zdravotní stav se vám zhoršil, můžete podat Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči.

Kde a jak to řešit

Formulář najdete na stránkách MPSV, kde ho můžete vyplnit, vytisknout a odevzdat osobně nebo poslat poštou na pobočku Úřadu práce ČR podle místa vašeho trvalého bydliště. Při elektronickém podání opatříte žádost elektronickým podpisem, nebo ji úřadu zašlete prostřednictvím datové schránky. 

Pokud nemůžete žádost podat sami z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, může ji za vás podat pečující osoba.


Průběh řízení

Krajská pobočka Úřadu práce ČR následně zahájí řízení. Jedním z podkladů pro posouzení zdravotního stavu je výsledek sociálního šetření. Cílem sociálního šetření je zjištění schopnosti samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí (např. u vás doma). 

Stupeň závislosti určí posudkový lékař okresní správy sociálního zabezpečení, na základě schopnosti zvládat tyto potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost (neposuzuje se u osob mladších 18 let).


Kolik budete dostávat

Výše příspěvku na péči záleží na vašem věku a na stupni vaší závislosti. Stupně závislosti jsou rozlišovány 4: lehká, středně těžká, těžká a úplná závislost.

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:

 • 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),

 • 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),

 • 13 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),

 • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:

 • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),

 • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),

 • 12 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),

 • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).


Zdroj: Portál občana


31 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page